Zašto PURE?

Šta čini PURE drugačijim?

PURE koncept promoviše jednostavnost i transparentnost sastava proizvoda i u svom asortimanu nudi isključivo proizvode koji su netoksični, zdravi i sigurni za upotrebu, a da pri tome vodimo računa i o uticaju na okolinu.

Poznati komercijalni brendovi, s obzirom na to na nisu u zakonskoj obavezi, ne objavljuju sastav svojih menstrualnih proizvoda koji su uglavnom izrađeni od plastike i sintetičkih materijala kao što je Polyester, Polyethylene, Polypropylene, a dodaju u njih i veštačke boje i mirise o čijem sastavu korisnicima nisu direktno dostupne informacije. Svi ovi materijali i dodate hemikalije mogu izazvati iritacije, pa čak i alergijske reakcije osetljive kože intimne regije. 

Zabrinjavajuća je činjenica da su određene hemikalije prepoznate kao toksične i zabranjene u određenim zemljama, dok ih u drugim regulativa ne prepoznaje kao zabrinjavajuće. Dakle, na samom korisniku je da se potrudi da sazna sastav menstrualnog proizvoda.

Druga važna činjenica je da će menstrualni ulošci napravljeni od plastike, koje danas iskoristimo, ostati i zagađivati zemljište narednih 500 godina [1] koliko im je potrebno da se razgrade. Čak i nakon razgradnje na najsitnije čestice ili mikroplastiku, oni će biti prisutni u zemljištu. Kada jednom dospeju u zemljište, s obzirom na njihov sastav i hemikalije koje im se dodaju, mogu da kontaminiraju podzemne vode i time ugroze životnu sredinu.

Zbog svega navedenog, Pure ulošci u površinskom sloju i kompletnom upijajućem jezgru sadrže samo 100% sertifikovan organski pamuk.

[1] Izvor: World Wildlife Fund

Organski pamuk

Zašto je organski pamuk zdraviji izbor?

Pamuk je biljka koja je ,,zaradila’’ epitet ,,prljava’’ zbog ogromne količine pesticida, herbicida i veštačkih đubriva koji se koriste za njegov uzgoj. Uzgaja se na 2.4% obradive površine, ali se za njegov uzgoj potroši 4.7% ukupne količine pesticida i 10% insekticida na svetskom nivou [2]. Takođe, za njegov uzgoj se troše i ogromne količine vode, što utiče na ceo ekosistem.

Pesticidi su toksični i suština je da niko ne može sa sigurnošću da kaže u kojim količinama svakodnevno izlaganje, čak i njihovim ostacima koji se mogu naći u proizvodima od neorganskog pamuka, utiče na naše zdravlje. Postoje istraživanja koja ukazuju na to da izlaganje pesticidima ima uticaj na hormonalni disbalans, a izbalansirani hormoni su nam potrebni i za rast i za reprodukciju. Postoji mnogo bolesti koje se dovode u vezu sa kontinuiranim izlaganjem pesticidima, a među njima je i kancer.

PURE brand u proizvodima koristi isključivo sertifikovan organski pamuk što znači da je uzgojen bez upotrebe pesticida, herbicida i veštačkih đubriva jer ne želimo ni najmanji rizik izlaganja njihovim ostacima u pamuku. Organski pamuk je prirodno mekan, pH- neutralan i prozračan.

[2] Izvor: International Cotton Advisory Committee

Veštački parfemi i boje u menstrualnim ulošcima

Menstrualni ulošci na kojima je oznaka ,,fragnance’’, ,,scented’’, ,,perfumed’’, sadrže u sebi sintetičke/veštačke mirise. Pored toga, ukoliko nije drugačije naznačeno, mogu sadržati i boje u površinskom i apsorbujućem sloju uloška koje su takođe sintetičkog porekla. O sastavu parfema i boja proizvođači ne objavljuju javno podatke što znači da se izlažemo hiljadama različitih potencijalno toksičnih hemikalija.

PURE menstrualni ulošci ne sadrže ni parfeme ni boje. Oni su hipoalergijski što znači da su pogodni za osetljivu kožu sklonu iritacijama i alergijama.

Šta su superapsorbujući polimeri (SAP) i zašto ih nema u PURE ulošcima?

Menstrualni ulošci mogu sadržati superapsorbujuće polimere jer imaju sposobnost zadržavanja ogromne količine tečnosti u odnosu na njihovu masu. Zbog toga su veoma zastupljeni u proizvodnji uložaka i pelena. Ulošci kojih ih sadrže imaju veliku moć upijanja, toliku da imate osećaj da možete uložak duže koristiti, pa samim tim mogu dovesti do isušivanja i iritacije osetljive kože intimne regije.

PURE ulošci ih ne sadrže jer želimo da smanjimo rizik od pojave bilo kakvih iritacija.

Izbeljivanje menstrualnih proizvoda, na šta bi trebalo obratiti pažnju?

Materijali koji ulaze u sastav uložaka i tampona se izbeljuju kako bi delovali što čistije. Konvencinalni ulošci koje možete naći u svim našim velikim trgovinskim lancima se uglavnom izbeljuju upotrebom hlora.

Proces izbeljivanja hlorom stvara nusproizvod dioxin koji je klasifikovan kao teško uništiv i istrajan zagađivač životne sredine. Do nas dolazi uglavnom putem lanca ishrane i proizvoda u čijoj izradi se koristi izbeljivanje hlorom. Dioxin se kumulativno taloži u masnim ćelijama životinja i ljudi. Dioxin-i su veoma toksični i mogu uzrokovati reproduktivne i razvojne probleme, oštetiti imuni sistem, uticati na rad hormona i izazvati kancer [3].

U procesu izbeljivanja pamučnih vlakana i u površinskom i upijajućem sloju PURE uložaka koristi se isključivo TCF – Total Chlorine Free metod, što znači da se hlor ne koristi uopšte. Da bi se dobio čist beo pamuk koristi se vodonik peroksid.

U slučaju da nisu izbeljivani hlorom, proizvođačima je u interesu da o tome transparentno obaveste korisnike stavljajući tu informaciju na samo pakovanje. Obratite pažnju ukoliko je na ulošcima ili tamponima naznačeno da su beljeni ECF – Elemental Chlorine Free ili Chlorine Free metodom jer to znači da nije korišćen hlor, ali mogu biti korišćeni njegovi derivati poput hlor dioksida. Dakle, samo TCF metoda garantuje da nema rizika od izloženosti nusproduktima hlora.

[3] Izvor: Svetska zdravstvena organizacija

Nepropusni sloj uloška i pojedinačni omot su biorazgradivi. Šta to znači?

Nepropusni sloj uloška se nalazi na njegovom donjem delu i sprečava prolazak menstrualne krvi na donji veš. Nepropusni sloj, kao i pojedinačni omot PURE uloška, su izrađeni od sertifikovanih biorazgradivih materijala što znači da se mogu degradirati u objektu za kompostiranje u skladu sa zahtevima OK Compost sertifikata.

Njihov sastav je kombinacija PLA – Polyactic acid materijala i biorazgradivog poliestera. PLA je klasifikovan kao plastika iz 100% biološkog izvora: potiče iz obnovljivih izvora kao što su kukuruz ili šećerna trska. Biorazgradivi poliester je sintetički materijal.

Koji lepak koristimo u sastavu Pure uložaka?

Lepak u ulošcima se koristi da bi se spojili slojevi uloška i kako bi se mogli pričvrstiti za donji veš. Lepak koji je korišćen u izradi PURE uložaka je netoksičan u dodiru sa kožom, a izrađuje se u skladu sa regulativom Evropske Unije o dobroj proizvodnoj praksi za materijale i predmete namenjene da dođu u kontakt sa hranom.

Šta je GOTS?

GOTS (Global Organic Textile Standard) pruža kredibilnu garanciju krajnjem potrošaču da proizvod koji koristi sadrži etički proizveden pamuk, uzgojen bez hemijskih pesticida, bez upotrebe prinudnog i dečijeg rada, uz poštovanje i ekološkog i društveno odgovornog aspekta.

Svi PURE proizvodi sadrže organski pamuk sertifikovan u skladu sa Global Organic Textile Standard-om od strane ICEA.

ICEA – Ethical and Environmental Certification Institute je neprofitni konzorcijum koji verifikuje i sertifikuje kompanije koje posluju poštujući ljude i okruženje, štite dostojanstvo radnika i prava potrošača. Zagovara organsku poljoprivredu i ideju održive i fer ekonomije, ali i životni stil koji zahteva odgovornu promenu metoda, sistema i praksi.