Autorska prava

Sadržaj ove internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada vlasniku, Fuzzy Concept d.o.o. Beograd kome pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u svojini vlasnika. Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakonskih propisa. 

Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ove internet prezentacije, na bilo koji način.