Politika kolačića

Naša internet prezentacija koristi kolačiće (Cookies). Kolačić je tekstualni fajl koji se čuva lokalno na vašem računaru, tabletu ili mobilnom telefonu i koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu, a radi praćenja i analize poseta internet stranici u cilju njene optimizacije. Web stranica koristi kolačiće da bi zapamtila šta ste radili na njoj u određenom vremenskom periodu.

Korišćenjem našeg web sajta saglasni ste da možemo da sačuvamo kolačiće i IP adrese i da im pristupimo kako bismo prikupili podataka o korišćenju web sajta u cilju poboljšamo Vašeg iskustva na mreži.

Kolačići nam pomažu da analiziramo kako koristite našu web stranicu i da li nailazite na prepreke tokom navigacije. Oni nam takođe pomažu da prilagodimo ponudu na sajtu u skladu sa Vašim interesovanjima i potrebama. Lični podaci u ovom slučaju, kada samo pregledate sadržaj sajta, nisu sačuvani, te se ove informacije ne mogu koristiti za ličnu identifikaciju. Ukoliko ne želite da prihvatite da se kolačić čuva na vašem računaru, neophodno je da onemogućite kolačić za ovu internet stranicu u Vašem internet pretraživaču. Ranije instalirane kolačiće možete obrisati ručno iz vašeg internet pretraživača. Onemogućavanje, odnosno brisanje, kolačića može značiti i umanjenje određenih funkcionalnosti internet stranice.